Σκοπός

Η Ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει άρθρα και ειδήσεις τα οποία σχετίζονται με την όλο και αυξανόμενη απειλή κατά της προσωπικής μας ελευθερίας και της ιδιωτικότητας της ζωής μας.

Με άλλα λόγια πρόκειται για μια προσπάθεια ενημέρωσης-αντίστασης στην ανεξέλεγκτη ηλεκτρονική καταγραφή των επικοινωνιών, των φυσικών και ηλεκτρονικών κινήσεων μας η οποία γίνεται είτε με «αθώες» προθέσεις είτε κακόβουλα.

 

 
This Website includes articles and news related to the growing threat to our personal freedom and privacy of life.

In other words, it is an attempt to inform-resist the uncontrolled electronic recording of our communications, physical and electronic movements, which is done either with "innocent" intentions or maliciously.